Omgaan met verandering

Change management

Breng je organisatie in beweging

Heel wat organisaties zijn continu in grote verandering. Processen worden gedigitaliseerd, de wensen van klanten worden anders en dan…moet het personeel mee. In sommige gevallen moeten er zelfs ontslagen vallen. We coachen medewerkers in groep om zelfredzaam te zijn en nieuwe perspectieven te zien in de golf van verandering. Op die manier voorkomt de organisatie enorm veel weerstand en mogelijke reputatieschade en gaan tegelijk de medewerkers in hun kracht staan. HR krijgt van elke medewerker
een persoonlijk ontwikkelingsplan en een rapport om nadien samen met de medewerkers de juiste
richting te kiezen.

De basis van ons traject vertrekt vanuit een waarden gedreven visie. Organisaties die gedreven worden door waarden, slagen erin om zowel hun klanten als hun medewerkers makkelijker te inspireren. Waarden lijken op het eerste zicht iets abstract en moeilijk te vatten. Wij ontwikkelden een methodiek om waarden concreet te laten leven op de werkvloer en ze gestalte te geven. Hoe maak je ambassadeurs op de werkvloer? Hoe maak je een werkplek met een gezonde energiebalans waar medewerkers makkelijker hun verantwoordelijkheid opnemen?

Deze opleiding wordt telkens in samenspraak met de organisatie op maat gebouwd zodat het traject telkens overeenstemt met de maturiteit en de uitdagingen van de werkvloer.