wambacq

Founding and managing partner of Dinobusters. Writer. Freelance consultant. Crazy about management. MBA. . Dreams to live for. Tweets are my own opinion

Een inspirerende visie op kinderopvang

  • by

Het nieuwe decreet kinderopvang wil ervoor zorgen dat kinderen op een professionele en makkelijke manier opgevangen worden. Steden en gemeenten worden hierbij uitgedaagd om de regie in handen te nemen. Samen met het consulting bureau Mondea hebben we in het najaar de eerste stappen gezet om een gemeente hiermee op weg te helpen.